ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.62

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อบ.10000
อบ.277141
อบ.367131
รวม อบ.1314272
ป.197161
ป.21610261
ป.368141
ป.41212241
ป.5712191
ป.639121
รวมประถม53581116
ม.11311241
ม.2127191
ม.31711281
รวมมัธยมต้น4229713
รวมทั้งหมด10810120911